Produkty > Střešní krytina > Vláknocementové desky a břidli > Ratscheck

Ratscheck - Břidlice

V posledním desetiletí se firma stala jednou z vedoucích firem na evropském trhu. V Německu firma Rathscheck dominuje trhu se zřetelným náskokem. I přes úctyhodný růst v posledních letech si firma zachovala strukturu podniku střední velikosti a nadále to tak i zůstane.

Ratscheck - Břidlice
  • Nejlepší břidlice jenom z prověřených nalezišť
  • Průběžná kontrola kvality kamenů
  • Stálá kontrola výrobních procesů
  • Přísné třídění hotových kamenů pro krytí

Systém řízení jakosti firmy Rathscheck

Systém řízení jakosti firmy Rathscheck vysoko překračuje požadované národní a evropské zkušební normy a zakládá se na po desetiletí získávaných zkušenostech s výrobou břidlice pro střechy a fasády. Z něho vznikl zkušební systém sloužící k posouzení kvality břidlice na celém světě. Jenom ta nejlepší naleziště břidlice splňují přísné požadavky.

Dodržování jakostních kritérií Rathscheck zajišťujeme zkušebními metodami, které jsme sami vyvinuli, neustálou kontrolou vlastních výrobních procesů doma i v zahraničí a kontrolou výroby u mezinárodních strategických partnerů.

Staroněmecká krytina

Staroněmecká krytina je považována za královnu břidlicových druhů krytin, která splňuje i ten nejsložitější architektonický detail. Pro tento druh krytin je typické použití krytinových desek různé výšky a šířky, jež v krytině vytvoří obraz plný harmonie a živosti.

Divoká krytina

Divoká krytina je snad nejvíce nestandardním druhem pokrývání břidlicí. Vyniká opticky „divokou“ strukturou kladení, za kterou ale stojí přesně a pečlivě provedená odborná práce: V rámci divoké krytiny jsou na stavbu dodávány neopracované břidlice a teprve pokrývač na střeše jim z velké části propůjčí individuální tvar, který je přizpůsobený krytinovému obrazu.

Šupinová krytina

V případě šupinové krytiny jsou na rozdíl od staroněmecké krytiny používány pouze krytinové desky téže velikosti, jež jsou opracovány pomocí šablon. Tvar ale odpovídá témuž jako v případě staroněmecké krytinové desky v normálním seku. V harmonickém a výrazném krytinovém obrazu šupinové krytiny plně vynikne krása břidlice a nabízí rozmanité možnosti pro kompozice.

Univerzální krytina

Univerzální krytina zaručuje spolehlivé, racionální a cenově výhodné břidlicové střechy a fasády. Svou typickou formou se podobá krytině s délkovým překrýváním. Její tvar umožňuje univerzálně pokrývat zleva, zprava a dokonce i na výšku i do oblouku jako plástev. Díky tomu má druh pokrývání, který nově vyvinula firma Rathscheck, skutečně mnoho schopností a nabízí rozmanité možnosti, jak stylově do krajiny zasadit střechy či fasády.

Pravoúhlá krytina

Rovné linky a uspořádané struktury pravoúhlé krytiny jsou v souladu s věcným, jasným architektonickým stylem. Jak u novostaveb, tak u sanací střech či fasád nabízí pravoúhlá krytina stejnou měrou atraktivní i hospodárná řešení.

Dynamická krytina

Přírodní síla v setkání s moderní architekturou. Dynamické pravoúhlé krytí nabízí architektům a stavitelům velkou volnost pro různou aplikaci na fasádě, která domům a stavbám propůjčuje kouzlo neobyčejného.

Dynamické krytí přesvědčuje půvabnou optikou „řádkového zdiva“.

Fasáda z břidlice spočívá v jednoduché pravoúhlé krytině s hliníkovými pruhy vloženými za styčnými spárami. Působivý vzhled vzniká nepravidelným sledem různě vysoké vazby kamene a přesazením spár.

Různost každého jednotlivého krycího kamene vytváří efektní hru světel na fasádě, měnící se podle polohy slunce a počasí.

Přednosti:

  • kreativní a velice individuální vzhled moderních fasád
  • působivá optika díky intenzívní hře stínů
  • živá struktura díky proměnlivé výšce vazby a
  • kaskádovitým styčným spárům

Ostroúhlá dekorativní krytina

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

Dekorativní krytina s rybími šupinami

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

Plástová dekorativní krytina

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

Dekorativní krytina oktogon

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

Dekorativní krytina coquette

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

Řetězová krytina

Snadná opracovatelnost břidlice umožňuje dodat ornamentální fasádě zcela individuální ráz. Řetězová krytina zdůrazňuje harmonické akcenty a z břidlicových fasád se tak vytváří jedinečný prvek, který upoutá.

ColorSklent®

Břidlice v ušlechtilých barvách přírody

Barevné přírodní kameny mají zvláštní půvab. Tento půvab vytváří přirozená hra barev a ušlechtilý lesk. Díky tomu se její nabídka stává dostupným, vysoce kvalitním řešením pro střešní krytinu a obklady stěn.

Břidlice je živá přírodní hornina. Zformovaná přírodními silami před miliony let. Modrošedý, hedvábně lesklý kámen se odedávna používá pro jedinečnou architekturu. Ale kdo ví, že břidlice existuje i v jiných barvách? Podle složení přírodních součástí vznikaly rozdílné barevné nuance břidlice. Tak se stalo, že na některých místech Země má břidlice červené nebo zelené odstíny. Barva a estetika břidlice závisí hlavně na minerálech, velikosti jejich zrn a na struktuře kamene. Všechny tři tyto vlastnosti společně vytvářejí typický vzhled určitého kamene.

Přitom je ColorSklent®, stejně jako šedomodrý InterSIN®, čistě přírodním produktem a vykazuje stejně dobré vlastnosti. A ColorSklent® je překvapivě levný.

Harmonická souhra elegantních přírodních odstínů podtrhuje a zdůrazňuje zvolené architektonické řešení. A protože břidlice je známá svou mimořádnou životností, získává po desetiletích a staletích na půvabu. Pouze tato skutečnosti může vysvětlit respekt, který je kvalitní střešní krytině a obkladům fasád prokazován.

Vzorník

coquette

coquette

divoká krytina

divoká krytina

oktogon

oktogon

ostrouhlá krytina

ostrouhlá krytina

plastová krytina

plastová krytina

pravoúhlá krytina

pravoúhlá krytina

s rybími šupinami

s rybími šupinami

staroněmecká krytina

staroněmecká krytina

šupinová krytina

šupinová krytina

univerzální

univerzální

colorSklent colorSklent
colorSklent colorSklent
colorSklent colorSklent
colorSklent colorSklent
colorSklent colorSklent
dekorativni krytina coquette dekorativni krytina coquette
dekorativni krytina oktogon dekorativni krytina oktogon
dekorativni krytina oktogon dekorativni krytina oktogon
divoka krytina divoka krytina
divoka krytina divoka krytina
divoka krytina divoka krytina
divoka krytina divoka krytina
ornament ornament
ornament  ornament
ornament ornament
ornament ornament
ornament ornament
ornament ornament
ostrouhla krytina dekorativni ostrouhla krytina dekorativni
plastova dekorativni krytina plastova dekorativni krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
pravouhla krytina pravouhla krytina
retezova krytina retezova krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
staronemecka krytina staronemecka krytina
supinova krytina  supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
supinova krytina supinova krytina
univerzalni krytina univerzalni krytina
univerzalni krytina univerzalni krytina
univerzalni krytina univerzalni krytina
univerzalni krytina univerzalni krytina
EVROmat a.s.
Tovární 1932/30
400 01  Ústí nad Labem
www.evromat.cz

Poptávkový formulář